Evaluare kinesiologică

Presupune examinarea și analiza datelor obiective și subiective despre pacient din perspectiva kinesiologică: mișcarea, postura, amplitudinea articulară, forța și rezistența musculară, echilibrul și coordonarea, durerea, etc.
Pe baza acestei evaluări sunt formulate obiectivele recuperării, etapele și conținutul acestora.